Anatomia owczarka

Kościec owczarka niemieckiego, jak i każdego psa, można podzielić na dwie części:

1) Szkielet osiowy

Czaszka stanowi początek tego szkieletu, jednakże zasadniczą jego częścią jest kręgosłup . Siedem pierwszych to kręgi szyjne – dwa z nich posiadają nawet osobne nazwy: dźwigacz – umożliwiający poruszanie głową w pionie; obrotnik – który pozwala na ruchy obrotowe głowy.
Pozostałe kręgi odcinka szyjnego połączone są ze sobą na tyle elastyczne, iż pozwalają szyi na znaczny zakres ruchów bez potrzeby ruszania tułowia.

Następne trzynaście kręgów piersiowych wraz z 11 parami żeber tworzą klatkę piersiową, której zadaniem jest chronić przed zewnętrznymi urazami najważniejsze narządy wewnętrzne.

Tuż za nimi znajduje się 7 kręgów lędźwiowych , które podtrzymują odcinek brzuszny tułowia, czyli słabiznę.
Następne trzy kręgi, bardzo silnie ze sobą zrośnięte, tworzą kość krzyżową . I już ostatni odcinek szkieletu osiowego, czyli ogon; zbudowany jest on w przypadku owczarka niemieckiego z 22 kręgów ogonowych .

 1. Kość nosowa
 2. Szczęka
 3. Kość czołowa
 4. Kość potyliczna
 5. Łuk jarzmowy
 6. Żuchwa
 7. Oczodół
 8. Pierwszy krąg szyjny – Atlas
 9. Szósty krąg
 10. Pierwsze żebro
 11. dwunaste żebro
 12. Rzekome trzynaste żebro
 13. Mostek – część początkowa
 14. Mostek – część końcowa
 15. Trzeci wyrostek kolczysty piersiowy
 16. Trzynasty wyrostek kolczysty piersiowy
 17. Pierwszy wyrostek kolczysty lędźwiowy
 18. Siódmy wyrostek kolczysty lędźwiowy
 19. Kość krzyżowa
 20. Kręgi ogonowe
 21. Łopatka
 22. Kość ramienna
 23. Kość promieniowa
 24. Kość przed ramienna (kość łokciowa i promieniowa razem)
 25. Nadgarstek
 26. Śródręcze
 27. Palce przedniej kończyny
 28. Miednica
 29. Staw biodrowy
 30. Kość udowa
 31. Rzepka kolanowa
 32. Kość piszczelowa
 33. Kość podudzia (kość strzałkowa i piszczelowa razem)
 34. Staw skokowy
 35. Śródstopie
 36. Palce tylnej kończyny

2) Szkielet kończyn

Kończyny przednie połączone są ze szkieletem osiowym za pomocą silnych mięśni przyczepionych do mocnych i płaskich kości zwanych łopatkami . W dolnym końcu łopatka połączona jest stawem z kością ramieniową , a z kolei ta – kością promieniową i kością łokciową .
Poniżej znajduje się nadgarstek, który składa się z pojedyńczych i małych kości ułożonych w dwaóch rzędach. Ruchy nadgarstka głównie ograniczone są do ruchu w górę/w dół, jednakże jest on wstanie wykonać nieznaczne ruchy skrętne.
Łapa zbudowana jest z pięciu kości śródręcza , czyli palców, z których każda akłada się z trzech małych kostek. Każdy z palcówzakończony jest potężnym pazurem. Najmniejszy, wewnętrzny, palec nie dotyka ziemi.

Kończyny tylne połączone są ze szkieletem poprzez miednicę, która to składa się z trzech parzystych kości. Tworzą one bardzo mocną obręcz połączoną z kością krzyżową kregosłupa.
Po obu stronach miednicy znajdują się panewki, w których spoczywają główki kości udowych . Kości te drugim swym końcem łączą się z dwiema, częściowo zrośniętymi, kośćmi: piszczelową i sztrzałkową , tworząc kolano. Poniżej kość piszczelowa łączy się ze śródstopiem poprzez staw skokowy. Tylna łapa składa się z 4 palców zakończonych pazurami; czasami zdarza się, że w połowie długości stopy znajdzie się piąty palec, tzn. „wilczy pazur”, który bezwłocznie należy usunąć. Normalnie w tym miejscu, pod skórą , znajduje się tylko mała kostka, którą da się wyczuć palcami.

3) Mięśnie

Cały szkielet okryty jest warstwami mięśni, które bardzo precyzyjnie kontrolują ruchy psa. Mięśnie działają w przeciwstawnych parach bądź grupach – np. jeden mięsień powoduje zginanie stawu, a drugi jego prostowanie. Mięśnie są bogato zaopatrzone w nerwy i naczynia krwionośne.

 1. Mięsień unosiciel wargi górnej
 2. Mięsień szczękowonosowy
 3. Mięsień zamykający wargi
 4. Mięsień policzkowy
 5. Mięsień żwaczowy
 6. Mięsień jarzmowy
 7. Mięsień skroniowy
 8. Mięsień piersiowo-językowy
 9. Mięsień poruszający muszlą ucha
 10. Mięsień piersiowo-głowowy
 11. Mięsień kluczowy szyjny
 12. Mięsień kluczowy ramienny
 13. Mięsień czworoboczny
 14. Mięsień zębaty brzuszny
 15. Mięsień ramieniowo-szyjny
 16. Mięsień naramienny
 17. Mięsień trójgłowy ramiena
 18. Prostownik nadgarstka promieniowy
 19. Prostownik palcowy wspólny
 20. Prostownik palcowy boczny
 21. Prostownik nadgarstka łokciowy
 22. Zginacz nadgarstka łokciowy
 23. Odwodziciel długi pierwszego palca
 24. Mięsień najszerszy grzbietu
 25. Mięsień piersiowy głęboki
 26. Mięsień brzuszny prosty
 27. Mięsień brzuszny skośny
 28. Napinacz powięzi szerokiej uda
 29. Mięsień najdłuższy uda
 30. Mięsień pośladkowo powierzchniowy
 31. Mięsień dwugłowy uda
 32. Mięsień półściągnięty
 33. Mięsień przedni piszczelowy
 34. Prostownikdługi palcowy stopy
 35. Mięsień strzałkowy długi
 36. Zginacz palców
 37. Mięsień trójgłowy łydki

W zależności od tego czy mięśnie stanowią część systemu poruszania kończynami, czy może tworzą ściany serca lub klatki piersiowej, mają one inną rolę do spełnienia. Jednakże wszystkie one działają w ten sam sposób – kurcząc się i rozkurczając, np. bicie serca jest skutkiem regularnego, aczkolwiek nieuświadomionego skurczu i rozkurczu jego mięśni.
Mięśnie, które powodują ruch psa to mięśnie lokomotoryczne. Przyczepione są one do kości szkieletu.

Kontrole nad mięśniami sprawuje mózg, przesyłając im sygnały poprzez włókna nerwowe. Również tą samą drogą mięśnie przesyłają do mózgu informacje o temperaturze, bólu i innych bodźcach.